Tân Bao Thanh Thiên (1996) - THVL1 Lồng Tiếng

6
Your rating: 12345678910
Ratings: 6 / 10 Rating count: 274
24512 lượt xem

Tân Bao Thanh Thiên (1996) - THVL1 Lồng Tiếng poster

Ngày tạo: 20/04/2013 16:43:20
Ngày cập nhật: 02/07/2014 01:11:05
Quốc gia:
Thể loại: |
Năm:
Thời lượng: 162/162 -
Chất lượng:
Đạo diễn: Chưa cập nhật

Kim Siêu Quần - Bao Thanh Thiên
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Lữ Lương Vỹ - Triển Chiêu1. Bản sắc anh hùng

Giang Đồ - Đặc Sứ An Nam
Lý Hương Cầm - Tôn Bà Bà
Trần Đức Dung - Dung Dung
Thiệu Truyền Dũng - Anh Võ Hầu
Lý Ni - An Nhi
Từ Cẩm Giang - Trần Sanh
Uyển Quỳnh Đan - Ngưu Tẩu
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
Huỳnh Doãn Tài - Lý Thừa Tướng

2. Trạng nguyên giết mẹ

Chân Chí Cường - Vận Hy/Trương Ngọc Hàm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Trần Tịnh Oanh - Kim Hoa
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
Huỳnh Doãn Tài - Lý Thừa Tướng
Phùng Quốc - Phương Tiêu
La Liệt

3. Tái thế tình thù

Triệu Trọng Hành - Thẩm Minh Dương/Lạc Sanh
Lưu Ngọc Đình - Phương Thiên Hồng/Y Lan
Giang Đồ - Long Lão Trang Chủ
Lâm Vỹ Thần - Phương Thiếu Du
Lý Lâm Lâm - Xà Tinh

4. Trảm Diễm Nương

Âu Dương Long - Đỗ Vĩnh Khang
Triệu Vĩnh Hinh - Tuệ Nương
Vương My - Diễm Nương

5. Thẩm Bạch Mao

Quy Á Lôi - Tẩu Nương
Phùng Quốc - Giang Phong Vân
Trang Tịnh Nhi - Mao Văn Tịnh

6. Thiết khưu phần

Tăng Vỹ Minh - Gia Luật Tôn Chân
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
La Liệt - Thủ Tín
Huỳnh Thụ Đường - Thủ Dũng
Lương Vỹ Hào - Hô Diên Khánh
Giang Đồ - Cát Đăng Vân
Thái Hiểu Nghi - Tăng Uyển Điềm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Vương Tiểu Yến - Nguyệt Nô
Lý Lâm Lâm - Tiêu Thái Hậu

7. Cáo thân phu

Phùng Bửu Bửu - Trương Nguyệt Hoa
Quách Phong - Trần Nhất Phi
Lý Cương - Châu Bá Du

8. Tuẩn tình ký

Tống Dật Dân - Dương Học Bân
Thái Xán Đắc - Liễu Ngân Sương
Vĩ Liệt - Long Gia
Vi Gia Hùng

9. Tình khiên âm dương giới

Lưu Đức Khải - Khàn Phàn Sinh
Triệu Vĩnh Hinh - Tịnh Nương
Dương Quần - Triệu Kim Xuyên
Kim Tuệ Anh - Tam Di Thái
Tông Dương - Đặng Văn Thông

10. Hiệp cốt thần toán

Mã Cảnh Đào - Triệu Khang Tiết
Vu Lợi - Minh Cơ Tuyết
Thái Hiểu Nghi - Tăng Uyển Điềm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông

11. Điệp ảnh di hận

Dương Nhã Thư - Điệp Tử Yên/Lăng Tiểu Điệp
Đặng Vỹ Thành
Điền Nhụy Ni
Đỗ Văn Trạch

12. Nghĩa đảm nhu tình

Chân Chí Cường - Dương Vân
Lâm Lập Tam - Triệu Thiên Phổ
Khương Nhã Như - Hoắc Kinh Nương
Lý Cương - Trương Thừa An

13. Thu chi võ

Lâm Oai - Long Thiên
Miêu Kiều Vỹ - Tống Thanh Vân
Vĩ Liệt - Mạnh Kinh Hồng
Địch Anh - Long Tố Cầm

14. Thư hùng hiệp đạo

Huệ Thiên Tứ - Triệu Vô Kỵ
Vương My - Lã Linh Di

15. Xử án Ngự Miêu

Long Long - Nhan Thế Kiệt
Vĩ Liệt - Lư Thiệu Thanh
Tiêu Ân Tuấn - Bạch Ngọc Đường
Lưu Ngọc Đình - Lăng Vu Băng
La Liệt - Lăng Khôn

16. Thí phu ký

Bào Khởi Tịnh - Khấu Lão Phu Nhân
Cung Tuyết Hoa - Đỗ Tích Nhược/Dương Thanh Hồng
Phùng Quốc - Khấu Bình
Đặng Vỹ Thành - Tô Hoa Bân

17. Người mặt quỷ

La Huệ Quyên - Tiểu Nhu
Ngô Đình Hào - Trương Trọng Hải

18. 3 lần xét xử trạng nguyên

Lâm Vỹ Thần - Triệu Tồn Lễ
Lâm Chí Hào - Lý Văn Khiêm

19. Thượng Hải nguyệt minh châu hữu lệ

Mễ Tuyết - Nhạc Minh Châu
Từ Thiếu Cường - Giang Thiên Nguyệt
Trang Tịnh Nhi - Trương Quý Phi
Phùng Quốc - Đông Phương Vũ
Đặng Vỹ Thành - Triệu Hy Khánh
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
Bào Khởi Tịnh - Hoàng Thái Hậu

20. Công chính liêm minh

Dung Cẩm Xương - Diệp Ngọc Thư
Văn Tụng Nhàn - Dương Nhược Lan
Hoàng Ái Dao - Xảo Nhi
Cam Sơn
La Liệt
Ngô Hào Dân

21. Mai hoa đạo

Lý Chi Hy - Tân Tiểu Đông
Lâm Tâm Như - Phi Phụng
Cam Sơn - Tào Công Đạo
Trương Tịnh - Nhược Lan
Bạch Bưu - Tân Kiều Thương/Mai Hoa Đạo

22. Kiếp thánh chỉ

Nghê Tề Dân - Đường Tuấn
Lưu Mỹ Quyên - Tô Uyển Nhi
Tiển Hạo Anh - Trang Thiên Hùng
Lý Cương
Phùng Quốc

23. Cách thế truy tình ký

Tiêu Ân Tuấn - Bạch Ngọc Đường
Cố Quán Trung - Thẩm Quân Du
Viên Khiết Nghi - Mã Tâm Di
Lưu Ngọc Đình - Sương Sương

24. Oanh liệt thiên thu

Ngũ Vệ Quốc - Vệ Phán
Lưu Hiểu Khánh - Hoắc Tam Nương
Cao Hùng - Vương Khâm
Khương Nhã Như - Vương Tố Lan
Bào Khởi Tịnh
La Liệt

25. Vụ Tỏa Khai Phong

Dương Trạch Lâm - Triệu Điềm
Long Long - Thừa Ngọc
Phùng Quốc - Mộ Dung Phi Tuyết
Vạn Ỷ Văn

Server 1:1a1b1c2a2b2c2d3a3b3c4a4b4c4d5a5b5c6a6b6c6d7a7b7c8a8b8c8d9a9b9c10a10b10c10d11a11b11c12a12b12c12d13a13b13c14a14b14c14d15a15b15c16a16b16c16d17a17b17c18a18b18c19a19b19c20a20b20c21a21b21c22a22b22c23a23b23c24a24b24c24d25a25b25c26a26b26c27a27b27c28a28b28c29a29b29c30a30b30c30d31a31b31c32a32b32c32d33a33b33c34a34b34c35a35b35c36a36b36c37a37b37c38a38b38c38d39a39b39c40a40b40c41a41b41c42a42b42c43a43b43c44a44b44c45a45b45c46a46b46c46d47a47b47c48a48b48c48d49a49b49c50a50b50c50d51a51b51c52a52b52c52d53a53b53c54a54b54c54d55a55b55c56a56b56c57a57b57c58a58b58c58d59a59b59c60a60b60c60d61a61b61c62a62b62c62d63a63b63c64a64b64c64d65a65b65c66a66b66c66d67a67b67c68a68b68c68d69a69b69c70a70b70c70d71a71b71c72a72b72c72d73a73b73c74a74b74c74d75a75b75c76a76b76c76d77a77b77c78a78b78c78d79a79b79c80a80b80c81a81b81c82a82b82c83a83b83c84a84b84c85a85b85c86a86b86c86d87a87b87c88a88b88c88d89a89b89c90a90b90c90d91a91b91c92a92b92c92d93a93b93c94a94b94c94d95a95b95c96a96b96c96d97a97b97c98a98b98c98d99a99b99c100a100b100c100d101a101b101c103a103b103c104a104b104c104d105a105b105c106a106b106c106d107a107b107c108a108b108c108d109a109b109c110a110b110c110d111a111b111c112a112b112c112d113a113b113c114a114b114c114d115a115b115c116a116b116c116d117a117b117c118a118b118c118d119a119b119c120a120b120c120d121a121b121c122a122b122c122d123a123b123c124a124b124c124d125a125b125c126a126b126c126d127a127b127c128a128b128c128d129a129b129c130a130b130c130d131a131b131c132a132b132c132d133a133b133c134a134b134c134d135a135b135c136a136b136c136d137a137b137c138a138b138c139a139b139c140a140b140c140d141a141b141c142a142b142c142d143a143b143c144a144b144c144d145a145b145c146a146b146c146d147a147b147c148a148b148c148d149a149b149c150a150b150c150d151a151b151c152a152b152c152d153a153b153c154a154b154c154d155a155b155c156a156b156c156d157a157b157c158a158b158c158d159a159b159c160a160b160c160d161a161b161c162a162b162c162d-End