Bảo Tiêu 1 - Võ lâm Bảo Ngọc

4
Your rating: 12345678910
Ratings: 4 / 10 Rating count: 43
833 lượt xem

Bảo Tiêu 1 - Võ lâm Bảo Ngọc poster

Ngày tạo: 29/07/2011
Ngày cập nhật: 09/04/2013
Quốc gia:
Thể loại: |
Năm:
Thời lượng: 30/30 -
Chất lượng: Chưa cập nhật
Đạo diễn:
Võ Lâm Bảo Ngọc chứa đựng bí học võ học tái hiện giang hồ mở màn một trận ác chiếc tranh đoạt. Hầu chấn hưng danh dự quá khứ, Quách Húc bằng lòng nhận hộ tống. Trên đường biết bao nhiêu hắc bạch lưởng đạo đứng ra chặn đường bằng đủ phương pháp. Liệu chàng có thể hoàn thành chuyến tiêu không ?